Тук ще намерите условията, при които може да ползвате ImotiFree.bg. За да ползвате ImotiFree.bg, Вие трябва да се запознаете и приемете посочените документи в Условия за Ползване на ImotiFree.bg. Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате ImotiFree.bg. Ползването на ImotiFree.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

ImotiFree.bg си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани тук.

Описание на Услугата

ImotiFree.bg е услуга, позволяваща на потребителите да публикуват и търсят оферти за продажба и наем на апартаменти и къщи, както и оферти за продажба на парцели и земеделска земя. Също така ImotiFree.bg съдържа информация и новини свързани с пазара на недвижими имоти.

Поведение в ImotiFree.bg

Вие се задължавате:

 • (а) да не обиждате или злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на ImotiFree.bg
 • (б) да не публикувате невярна или подвеждаща информация, в частност несъответсващи снимки, чужди или импулсни телефони
 • (в) да не изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни и промоционални материали.
 • (г) да не публикувате повече от една обява за един и същи имот
 • (д) да попълвате коректната цена/наем на имота
 • (е) да използвате полето „Снимка” в обявата единствено за снимки и чертежи на съответния имот. Не се допуска качването на самостоятелни лога и други изображения, несвързани с конкретния имот
 • (ж) да не публикувате линкове, препратки и/или лога на други сайтове за имоти в текста на обявите и/или във фирменото лого
Информация в ImotiFree.bg

Потребителите на ImotiFree.bg въвеждат информация, която е видима за други потребители:

 • (а) Вие поемате отговорност за информацията публикувана от Вас в ImotiFree.bg
 • (б) Вие осъзнавате, че отговорността за информацията публикувана от други потребители в ImotiFree.bg е изцяло тяхна
 • (в) Вие осъзнавате, че ImotiFree.bg не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да имате взаимоотношения по време на използване на сайта.
Комуникация между Потребителите на ImotiFree.bg и ImotiFree.bg

С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и ImotiFree.bg посредством посочен от Вас имейл.

Тази комуникация включва получаване на запитвания от клиенти, известия за изтичане на обяви, информация за нови функции в сайта, информация за новини и ново съдържание в сайта, др.

Данни за потребителите

ImotiFree.bg не предоставя контакти на потребители ползващи ImotiFree.bg на трети страни.

Използване на cookies и log файлове

Сайтът използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата.

Общи Условия

ImotiFree.bg не поема отговорност:

 • (а) за това, че услугите не отговарят на Вашите изисквания и/или очаквания
 • (б) за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието
 • (в) че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми
 • (г) за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.